Posts

Výzva pre SK “stakeholderov” v oblasti HEALTH!

Slovenskí stakeholderi v oblasti HEALTH, ak chcete, aby aj vaše záujmy boli vyjadrené v novonavrhovanom európskom PP partnerstve nazvanom Innovative Health Initiative (IHI), zapojte sa do prieskumu do 10.1.2020!

IHI je PP partnerstvo v rámci pripravovaného Horizon Europe a je nadstavbou predchádzajúcich programov IMI a IMI2, kde spolu s Európskou komisiou (EC) financovali inovatívne HEALTH projekty aj farmaceutické firmy. Teraz je možnosť zapojiť aj iných stakeholderov HEALTH oblasti- malé i väčšie biotech a medtech firmy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, pacientske organizácie a, samozrejme farmaceutické firmy a akademické tímy.

Slovensko nebolo v IMI2 (roky 2014-2020) zapojené ani do jedného, jediného projektu, čo je veľká škoda, lebo to boli (a stále sú) projekty s hodnotnými výstupmi a zaujímavou finančnou podporou.

Ak chceme, aby malo Slovensko možnosť sa do iniciatívy IHI v novom programovom období zapojiť, musíme vyjadriť svoj názor a svoje predstavy. EC sa pýta aj Slovenska, aký má názor na pripravovaný koncept a čo sú slovenské priority v oblasti HEALTH.  Preto by ste si mali nájsť čas zapojiť sa do prieskumu, ktorý nájdete na tejto linke.

Pre správne zapojenie sa je potrebné si prečítať aj vysvetľujúci dokument, ktorý je uvedený v prieskume.

Ďakujeme za váš hlas v prieskume, odmenou bude možnosť zapojenia sa slovenských tímov do IHI projektov v oblastiach a témach relevantných pre Slovensko.