Obrazok z Pixabay, Geralt

Štyri trendy v Health AI v 2019-3. časť

V minulých dvoch častiach som sa pozrela na použitie umelej inteligencie (AI) vo výskume a vývoji liekov a na veľké technologické IT firmy v oblasti Health, dnes sa pozrieme na ďalší trend, a to na prienik AI do farmaceutických firiem.

Health AI je pravidelná rubrika venovaná technologickým inováciam v oblasti medicíny a life sciences. Partnerom obsahu je firma Cognexa, ktorá vyvíja špecializované softvérové riešenia, založené na technológii tzv. umelej inteligencie, aj pre organizácie v oblasti medicíny a life sciences.

Farmaceutické firmy a AI v roku 2019

Aj keď prienik AI do veľkých farmaceutických firiem stále zaostáva za ostatnými sektormi a má ešte veľa priestoru na zlepšenie, v roku 2019 sme videli veľa príkladov ich spájania sa s malými AI firmami. A ešte viac prípadov prenikania AI do života farma firiem sme pravdepodobne navonok nevideli, keďže sa jedná o oblasť so silnou konkurenciou, pravda?

V každom prípade však asi platí, tak ako v iných odvetviach, že prežije len ten, kto rôzne formy umelej inteligencie bude používať.

Aj keď niektoré reporty konštatujú, že partnerstiev, aspoň tých verejne komunikovaných, farmaceutických a AI firiem bolo v roku 2019 menej ako v roku 2018, aj tak sa našli niektoré zaujímavé prípady, o ktorých si povieme.

tomto článku, ktorým som sa čiastočne inšpirovala aj ja, autor podáva veľmi informatívny prehľad o súčasnom stave AI vo farmaceutických firmách a dosiahnutých úspechoch. Napriek svojmu názvu tu nájdete prehľad stavu nielen z oblasti farmaceutických firiem ale celkovo z oblasti vývoja liečív a diagnostiky od skorých štádií výskumu až po klinické skúšania.

Takže, poďme na zaujímavé „cases“ v roku 2019. Keďže ide o farmaceutické firmy, drvivá časť príkladov bude z oblasti výskumu a vývoja liekov, a to len podtrhuje dôležitosť roku 2019 ako roku dôkazu koncepcie, že AI sa dá použiť aj pri výskume a vývoji liekov, o čom som už písala v 1. časti tejto minisérie. Uvidíte, že o niektoré firmy, využívajúce AI, majú obrovský záujem nielen farmaceutické firmy ale aj investori, a mnohé z doleuvedených majú spolupráce s viacerými partnermi, čo im môže v konečnom dôsledku priniesť obrovské množstvo peňazí. Aj keď hodnota zmluvy na začiatku nie je reálnym odrazom hodnoty technológií, a mnoho takýchto spoluprác potichučky končí po pár rokoch so stratou na strane farmaceutickej firmy, vidíme tu obrovský záujem o nové možnosti určitých AI technologických platforiem. Či sa tieto očakávania pretavia naozaj na nové, účinnejšie lieky s menšími vedľajšími účinkami či spoľahlivejšiu a citlivejšiu diagnostiku, ukáže čas. Viac úspešnosti potrebujú nielen farmaceutické firmy, ale aj my, pacienti.

Pre UK firmu Exscientia je spolupráca s veľkými farmaceutickými firmami pravidlom od svojho založenia v roku 2012-  už v 2013 začali spolupracovať s firmou Janssen a nasledovali japonské a kórejské farma firmy, v roku 2017 Sanofi a 250-milónový kontrakt, a tiež GSK. Firme sa tiež darí v získavaní investícií, v roku 2017 získala investíciu od Evotec, v roku 2019 úspešne zavŕšila B investičné kolo. Začiatkom roka 2019 oznámila spoluprácu s Roche, v ktorej sa budú dizajnovať nové lieky s použitím AI platformy „Centaur Chemist™”. V marci minulého roka Exscientia podpísala spoluprácu aj s Celgene a získala 25 milónov dolárov ako prvotnú platbu. Tu Exscientia bude vyvíjať liečivo od relevantého génu až po sľubného kandidáta na liek v oblasti onkológie a automunitných ochorení. No a v apríli prišiel úspech v podobe dosiahnutého míľniku s firmou GSK o ktorom som už písala v 1. časti minisérie. A to ešte stále nie sme na konci- jún 2019 a podpis spolupráce s GT Apeiron Therapeutics, v lete aj spolupráca s malou firmou Rallybio v oblasti zriedkavých ochorení, či pokračovanie spolupráce so Sanofi na vývoji bi-špecifickej molekuly pre imunologické stavy. Začiatkom roka 2020 aj spolupráca s gigantom Bayer AG na výskume  a vývoji liečív na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.

Maličká francúzska firma Iktos (rok založenia 2016) podpísala v marci výskumnú spoluprácu s nemeckým Merck-om. Technológia (Makya™ a Spaya™) Iktos-u je založená na hlbokých generatívnych modeloch, kde sa automaticky dizajnujú nové virtuálne molekuly, ktoré majú potenciál žiadanej aktivity potrebnej pre liečbu danej choroby. Táto technológia je úspešne využívaná v oblasti procesovania obrázkov či automatického prekladu, ale v chémii sa začala používať len nedávno. AI technológia firmy Iktos vlastne dizajnuje a aj optimizuje molekuly in silico. V praxi to znamená, že pomáha riešiť hlavné problémy prvých fáz výskumu liekov. Ide o identifikáciu molekúl, ktoré musia splniť paralelne všetky in vitro kritéria nevyhnutné na predklinického kandidáta na liek- musia mať vhodnú farmakologickú aktivitu a selektivitu a musia splniť ADME kritéria (absorpcia, distribúcia, metabolizmus a exkrécia). V predchádzajúcom roku začatá spolupráca s francúzskou firmou Servier sa v roku 2019 pretavila na úspešný míľnik a potvrdenie funkcionality technológie- predikcia vlastností identifikovaných molekúl in silico sa potvrdila reálnymi experimentami. Za zmienku stojí aj začiatok spolupráce s Janssen, Grünenthal, Almirall and Orion.

V apríli 2019 UK firma BenevolentAI (rok založenia 2013) začala spoluprácuAstra Zeneca s cieľom vyvinúť nové lieky pre chronické ochorenie obličiek a idiopatickú pľúcnu fibrózu. Astra Zeneca má k dispozícii veľké množstvo dát z klinických štúdií a chemických a genetických analýz,   a spolupráca s BenevolentAI má pomôcť nájsť nové spojenia medzi týmito dátami a vedeckými dátami dostupnými v literatúre. Podobnú spoluprácu podpísala firma BenevolentAI v septembri 2019 aj s firmou Novartis– opäť tu pôjde o nájdenie nových súvislostí medzi klinickými dátami a vedeckými informáciami.

V júni 2019 AI firma Atomwise (USA, rok založenia 2012) podpísala spoluprácu s farmaceutickou firmou Eli Lilly, ktorá sa môže pretaviť v budúcnosti do 550 miliónov pre malú firmu. Čo vlastne Atomwise velkej firme ponúkol? Je to patentovaná AI technológia na predklinický výskum v oblasti hľadania nových liekov.  Cieľom je vlastne zrýchliť vývoj nových liekov, lebo, pravda, čas sa počíta vo vysoko konkurenčnej oblasti. V podstate sa tu spojí technológia Eli Lilly, ktorá má k dispozícii obrovské virtuálne knižnice chemických molekúl a rýchlu možnosť ich syntézy a AI technológia Atomwise, ktorá nájde pre tieto molekuly nové ciele, dôležité v určitých ochoreniach. Atomwise sa spojil v roku 2019 aj s inými menšími či väčšími hráčmi. Začiatkom roka 2020 má na konte ďalší úspech- pokračovanie spolupráce s Bayer. Stojí za to túto firmu sledovať.

Americká firma Insitro (rok založenia 2018) mala na rozdiel od ostatných menovaných firiem veľmi razantný nástup od začiatku- v 2019 začala spoluprácou s farmaceutickou firmou Gilead v oblasti NASH (nonalcoholic steatohepatitis) a táto spolupráca má teoretickú hodnotu 1 milardy dolárov. Technológia, ktoru Insitro disponuje, sa volá Insitro Human Platform a na rozdiel od predchádzajúcich technológií na identifikáciu liečív, táto vytvorí pre NASH experimentálne modely choroby, získa dáta, analyzuje ich a identifikuje ciele, ktoré sú pre ochorenie relevantné. Gilead potom použije svoje technológie a procesy, aby proti týmto cieľom identifikoval a vyvinul lieky.

Concerto HealthAI (rok založenia 2017) si pripísal v roku 2019 zaujímavé prvenstvo- v jednom týždni spoluprácu s Bristol-Myers Squibb aj s Pfizer. Firma používa „real-world“ dáta, „real-world evidence“ služby a AI s cieľom čo najlepšie pomôcť pacientom. Real-world dáta sú dáta, ktoré nepochádzajú z normálnych klinických štúdií, ale z používania liekov v bežnom režime. O tom, že technológia Concerto HealthAI je zaujímavá pre farmaceutické firmy svedčí aj ďaľšia spolupráca s Pfizer a nová spolupráca s Janssen začiatkom roka 2020. A tento záujem je pretavený aj do obrovskej investície do firmy, oznámenej teraz v januári- 150 milónov dolárov.

A na záver zopár krátkych správičiek: Bayer začal v lete 2019 aj spoluprácu s firmou Sensyne v oblasti analýzy anonymizovaných dát z NHS a aplikovaní výsledkov pri vývoji liekov pre kardiovaskulárne ochorenia. Astra Zeneca okrem spájania sa s AI firmami pre oblasť vývoja liečív, začala v roku 2019 používať umelú inteligenciu v koučovaní svojich predajcov. Novartis začal spolupracovať v oblasti AI s Microsoft.

Zrátané a podčiarknuté, verejne dostupné údaje ukazujú aktivity aj nasledujúcich farmaceutických firiem v Health AI v roku 2019: Astra Zeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Evotec, Gilead, GSK, Eli Lilly, Janssen, nemecký Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi, Servier. A že trend je nakopnutý, ukazujú aj už spomínané príklady z januára tohto roku.

Mnohé malé AI firmy to majú dobre našliapnuté v spoluprácach s veľkými farmaceutickými firmami. Ale za pozornosť stojí aj to, že máloktorej sa tieto spolupráce podarili hneď po založení.

Firmy najprv museli ukázať užitočnosť svojich AI technológií, aby pritiahli pozornosť veľkých hráčov. A keď sa to stalo, potom to už išlo ako na páse?