Health AI

Health AI je pravidelná  rubrika venovaná technologickým inováciam v oblasti medicíny a life sciences. 

Partnerom obsahu je firma Cognexa , ktorá vyvíja špecializované softvérové riešenia, založené na technológii tzv. umelej inteligencie, aj pre organizácie v oblasti medicíny a life sciences.

Nov 2019

Oct 2019

2