Ďakujem za spoluprácu a inšpiráciu!

Rozhodla som sa ukončiť moju prácu externého spolupracovníka pre MZ SR a venovať sa už len  biznisovým a dobrovoľníckym aktivitám. Piatok 11.9.2020 bol môj posledný pracovný deň. Po vyše 3,5 rokoch spolupráce v rámci Inštitútu výskumu a vývoja sa nám s tímom podarilo mnoho užitočných vecí pre biomedicínsku komunitu, mnoho vecí sa naštartovalo a niektoré budú ešte len dobiehať.

Z profesného priestoru určite neodchádzam a budem sa naďalej venovať vyhľadávaniu a hodnoteniu zaujímavých biomedicínskych a biotechnologických myšlienok a projektov, pomoci pripravenosti tímov na komercializáciu, kompetetívnej analýze, hľadaniu možností financovania pre ne, príprave a zlepšovaniu projektov, vedeckému a inovačnému copywriting-u, vzdelávaniu a iným aktivitám. Som otvorená aj novým možnostiam. Je možné aj to, že opäť opustím na čas tento geografický priestor.

Pri svojej práci pre MZ SR som stretla veľa zaujímavých a aktívnych ľudí, ktorým záležalo na tom, aby sa Slovensko aj v biomedicínskej oblasti pohlo dopredu. Želám im, aby im štát venoval v budúcnosti toľko pozornosti, koľko si zaslúžia. Ide o naše zdravie a životy.

Ďakujem vám všetkým za spoluprácu, inšpiráciu a motiváciu!